Become part of the Meds²Go Community

Als ervaringsdeskundige kunt u ons op basis van uw kennis en ervaring helpen om het reizen met gekoelde medicatie makkelijker en veiliger maken. Zo kunnen wij u benaderen om online enquêtes in te vullen, deel te nemen aan een gebruikerssessie of een prototype te testen. 

As a user experience expert, you can help us make traveling with cooled medication easier and safer based on your knowledge and experience. For example, we can approach you to complete online surveys, participate in a user session or test a prototype.
* geeft verplicht aan

Meds²Go gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om u uit te nodigen voor onderzoeken betreffende de ontwikkeling van onze koelcontainers. Wij hanteren uw naam om de e-mails te personaliseren, zodat deze minder vaak in de 'spam' map terecht komt. Door het vakje voor 'E-mail' aan te vinken geeft u ons toestemming om u uit te nodigen voor relevant onderzoek. Meds²Go uses the information you provide on this form to invite you for studies concerning the development of our refrigerated containers. We use your name to personalize the e-mails, so that it is less likely to end up in the 'spam' folder. By checking the box for 'E-mail' you give us permission to invite you for relevant research.

Email Marketing Powered by Mailchimp